Հայոց լեզու

Առաջադրանքներ Հայոց լեզու

Գտի’ր սխալները:

ա. Աշտարակի թեքության մասին մարդիկ հետագայում տարածեցին զանազան հակամետ ներհակ և թյուր կարծիքներ:

բ. Հիմա միայն Պարրոտը հասկացավ, որ Արարատին՝ որպես հայության անխախտ սյուն սյան, սրբություններից ամենանվիրականն են համարում:

գ. Տուշպա քաղաքի՝ բարձրաբերձ պարիսպներով և ամրակուռ դարպասներով միջնաբերդի ամրացումը կապված է իրեն իր անվան հետ:

Տրված բառերի բացատրությունները գրի՛ր:

լիակատար-ամբողջովին

լիիրավ-բոլոր իրավական իրավունքներն ունեցող

տարագրություն-օտարություն

տարեգրություն-գրվածք, որի մեջ ժամանակագրական կարգով գրի են առնված պատմական դեպքերը

հավակնոտ-իր մասին մեծ համարում ունեցող, հանդուգն

հավակնորդ-որևէ բանի հավակնող մարդ

Տրված բառակապակցությունների իմաստները բացատրի՛ր:

ա. կաթոլիկ եկեղեցու վանահայր-աբբա,

բ. գյուղական խաղաղ կյանքին նվիրված ստեղծագործություն-հովվերգություն,

 

գ. խակ խաղող-ազոխ,

 

դ. կռունկների խումբ-խորդերամ, խորդապար

 

Բացատրե’ք տրված դարձվածքների իմաստները։

երկնագույն արյուն- ազնվական ծագում,

 

ծոծրակը քորել-մտորել, մտածմունքների մեջ ընկնել,

 

կոկորդում նստել-նեղություն տալ,

 

ձայն բարբառո հանապատի-անարձագանք մնացած կոչ, հորդոր

 

Դուրս գրի’ր արևմտահայերենին հատուկ հինգ բառ ու քերականական ձև։

Յուր արհեստն ալ սիրո միջնորդությունն էր. այրերուն կին կը գտներ, կիներուն այր կը մատակարեր և զանոնք իրարու հետ ամուսնացնելով՝ յուր աշխատության վարձքը կընդուներ:

 

յուր-իր

 

ալ-էլ

 

կը- էր

 

այրերուն-տղամարդկանց

 

զանոնք-իրենց

 

վարձք- վարձ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>